(NL)

Atlas initiatief

In 2023 gaat het AIR-programma van het Atlas Initiatief van start. We willen artistieke- en wetenschappelijke projecten faciliteren met ons zee-zeilschip ‘Atlas’ (voormalig Poolse viskotter, 1974). Alle wereldzeeën, kustgebieden en zeehavens behoren tot ons werkveld. 

 

Kunstenaars en wetenschappers kunnen een projectplan indienen. Het is raadzaam om een project vroegtijdig aan te melden, zodat we het in onze jaaragenda kunnen opnemen. In deze agenda maken we de jaarlijkse vaarroute, projecten en plekken die we aan doen bekend. Het is ook mogelijk om een deel van de vaarroute met ons mee te varen. Eén van de belangrijkste criteria is de haalbaarheid van het projectplan. 

Stijn de Geus (jachtbouwer) en Laura Schippers (beeldend kunstenaar) zijn de initiatiefnemers van het Atlas Initiatief. Momenteel bouwen we aan ons ideale woon- en atelierschip in Breda, waar we onderdeel zijn van het culturele gebied Haveneiland. Tussen de verbouwingen door vinden er regelmatig kunstevenementen aan boord plaats.

 

Voor ons is het ideale atelier nomadisch en zelfvoorzienend, waarbij het atelier geen privé aangelegenheid is, maar gedeeld wordt met anderen. Dit levert een win-win situatie op. Wij maken een project mogelijk door bijvoorbeeld de resident naar een afgelegen plek op de Atlantische Oceaan te brengen. En de resident brengt ons naar onbekende plekken, wat ons weer voeding geeft om tot nieuw werk te komen. Tijdens een residentie op zee wordt intensief samengewerkt en -geleefd waardoor je betrokken raakt bij elkaars werk. De uitwisseling van ideeën en zienswijzen, en de ervaring van een zeereis dragen bij aan de ontwikkeling van elkaars praktijken.  

(EN)

Atlas initiatief

The AIR program of the Atlas Initiatief will start in 2023. We will facititated artistic and scientific projects with our sea-sailing ship “Atlas” (former Polish fishing vessel, 1974). All oceans, coastal areas and harbor cities belong to our workfield.

 

Artists and scientists can submit by send in their project plan. It is advisable to register a project early, so that we can include it in our annual agenda. In this agenda we announce the annual sailing route, projects and places that we visit. It is also possible to sail a part of the sailing route with us. One of the most important criteria is the feasibility of the project plan.

Stijn de Geus (yacht builder) and Laura Schippers (visual artist) are the initiators of the Atlas Initiatief. We are currently building our ideal living- and working vessel in Breda, where we are part of cultural area “Haveneiland”. In between renovations, there are regulary art events take place on board.

 

For us, the ideal studio is nomadic and self-sufficient, whereby the studio isn’t a private matter, but is shared with others. Which results in a win-win situation. We make a project possible by, for example, taking the resident to a remote location on the Atlantic Ocean. And the resident brings us to unknown places, which in turn gives us nourishment to come to new work. During a residence at sea, there is intensive cooperation and living, so you become involved in each other’s work. The exchange of ideas and views and the experience of a sea voyage contribute to the development of each other’s practices.