top of page

(english below)

(NL)

Start van het project

In 2015 kochten wij, Stijn de Geus (jachtbouwer) en Laura Schippers (kunstenaar) een voormalig Poolse viskotter. Het schip lag zwaar verwaarloosd aan de kade bij het dorpje Grünendeich in Duitsland. In een half jaar tijd hebben we de hoognodige klussen aan boord gedaan om het schip over de Noordzee naar Nederland te varen. Sinds die tijd liggen we aan de kade van het culturele gebied Haveneiland in Breda. De gemeente heeft ons de ruimte gegeven om hier de Atlas verder om te knappen en om te bouwen tot een zelfvoorzienend en zeewaardig schip. Daarnaast organiseren we regelmatig kunstevenementen aan boord.   

Plannen voor de nabije toekomst

Voor de volgende fase in het project zijn we begin 2023 welkom bij de voormalige marinewerf Willemsoord in Den Helder. Hier gaan we een aantal pilotprojecten doen met kunstenaars en een kite-systeem als voortstuwing voor de Atlas ontwikkelen. Zodra dit werkt gaat ons nomadenbestaan van start, waarbij we in een langzaam tempo de wereld rond gaan varen. Onderweg willen we artistieke projecten faciliteren en een bijdrage leveren aan diverse lokale behoeften en projecten.

Inhoudelijke uitgangspunten

Het Atlas initiatief is ontstaan uit de wens om ons leven op eigen voorwaardes vorm te geven en te experimenten met een andere manier van leven. We streven naar een dynamisch en zelfvoorzienend leven. Tijdens ons reizende bestaan willen we veel ruimte laten voor de ontmoeting met de ander en ons pad laten vormen door wat we onderweg tegenkomen. We denken dat de artistieke- en lokale projecten ons gaan helpen om op een doelgerichte en inhoudelijke manier relaties met anderen aan te gaan. De uitwisseling van elkaars werelden draagt bij aan de ontwikkeling van elkaars praktijken en onze blik op de wereld.

(EN)

Start of the project

In 2015 we, Stijn de Geus (yacht builder) and Laura Schippers (visual artist) bought a former Polish fishing vessel. The abandoned ship was moored at a quay near the village of Grünendeich in Germany. In half a year we’ve done the much-needed jobs on board to sail the ship across the North Sea to the Netherlands. Since that time, we are moored at the quay of the cultural area Haveneiland in Breda. The municipality has given us the space to rebuild the Atlas and convert it into a self-sufficient and seaworthy ship. Besides working on the ship we regularly organize art events on board.

 

Plans for the near future

Next spring (2023) we are welcome at the former navy dockyard Willemsoord in Den Helder for the next phase in the project. Here we’ll do a couple of pilotprojects with artists and we'll develop a kite propulsion system for the Atlas. As soon as this works, our nomadic life will start. Our plan is to sail around the world in a slow pace. Along the way we want to facilitate artistic projects and contribute to different local needs and projects.

 

Substantive principles

Atlas initiatief is a result of the desire to shape our lives on our own terms and to experiment with a different way of life. We endeavor a dynamic and self-sufficient life. During our nomadic way of living we want to leave a lot of space for meeting the other and to let our path be shaped by what we encounter along the way. We think that the artistic- and local projects will help us to engage with others in a purposeful and substantive way. The exchange of each other's worlds contribute to the development of each other's practices and our view of the world.

bottom of page